Biuro reklamy TVP

Adres docelowy (URL)

Adres strony internetowej, na którą użytkownik zostanie przeniesiony po dokonaniu kliknięcia w dowolną formę reklamową.

Adserver

System informatyczny odpowiedzialny za zarządzanie emisję kampanii reklamowych, jak również analizę i raportowanie.

Akcja

Wykonanie uprzednio zdefiniowanej czynności przez użytkownika (cookie) na stronie do celowej po ówczesnym kontakcie z reklamą (emisja, kliknięcie) w określonym przedziale czasu.

Akcja post-click

Wykonanie uprzednio zdefiniowanej czynności na stronie do celowej po ówczesnym kliknięcie w rekalmą w określonym przedziale czasu.

Akcja post-view

Wykonanie uprzednio zdefiniowanej czynności na stronie do celowej po ówczesnym zobaczeniu reklamy w określonym przedziale czasu.

Affinity Indeks

Dopasowanie użytkowników grupy celowej na wybranej witrynie w stosunku do dopasowania polskich użytkowników grupy celowej w całym Internecie (http://www.gemius.pl/pl/badania_audience_wskazniki).

Capping

Liczba kontaktów użytkownika z przekazem reklamowym. Przykładowo, capping równy trzy powoduje że użytkownik zobaczy reklamę maksymalnie trzy razy.

Cookie

Plik tekstowy zapisywany na dysku twardym użytkownika w momencie odwiedzenia wybranej strony internetowej. W późniejszym czasie niezbędny do identyfikacji użytkownika.

Cost per Action (CPA)

Koszt wykonania przez użytkownika (cookie) dowolnie zdefiniowanej akcji na stronie do celowej.

Cost per Click (CPC)

Koszt jednego kliknięcia w formę reklamowa przez użytkownika (cookie).

Cost per Lead (CPL)

Koszt wypełnieni przez użytkownika (cookie) jednego formularza.

Cost per Mille (CPM)

Koszt emisji 1000 odsłon, odtworzeń wideo wybranej formy reklamowej.

Click Trough Rate (CTR)

Współczynnik wyrażony w procentach, obrazujący stosunek liczby kliknięć w reklamę do liczby emisji reklamy.

Flash

Technologia opracowana przez firmę Macromedia, w późniejszym czasie wykupiona przez firmę Adobe umożliwiająca interaktywną animację, wykorzystywana do produkcji form reklamowych prezentowanych w Internecie.

Flat Fee

Koszt emisji wybranej formy reklamowej w określonym przedziale czasu: doba, tydzień, miesiąc.

Hiperlink (link, odnośnik)

Element graficzny lub tekst po kliknięciu w który użytkownik zostanie przeniesiony w miejsce określone w adresie (URL).

IP

Ciąg znaków składający się z cyfr i kropek tworzący numer sieciowy nadawany komputerowi lub grupie komputerów (sieci) na podstawie protokołu Internet Protocol (IP). Często pomocy w określeniu miejsca z którego użytkownik się łączy z Internetem.

Odsłona (page view)

Wyświetlenie przez przeglądarkę internetową użytkownika dowolnej strony internetowej. Liczba odsłon nie jest równa liczbie odsłon reklamy ponieważ nie zawsze reklama jest emitowana.

Przeglądarka internetowa (Web Browser)

Program odpowiedzialny za wyświetlanie stron internetowych. Najpopularniejsze przeglądarki internetowe to: Microsoft Internet Explorer (IE), Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Safari.

Run on Category (ROC)

Emisja kampanii reklamowej na losowo wybranych witrynach w ramach jednakowej kategorii tematycznej.

Run on Network (RON)

Emisja kampanii reklamowej na losowo wybranych witrynach sieci reklamowej.

Run on Site (ROS)

Emisja kampanii reklamowej na losowo wybranych stronach wybranej witryny.

Skrypt zliczające

Ciąg znaków umieszczony w kodzie emisyjnym kreacji pozwalający na dokładne zliczenie liczby emisji, kliknięć lub jakichkolwiek innych zdarzeń uprzednio zdefiniowanych (np.: rozwinięcie kreacji).

Streaming

Technologia pobierania i ładowanie w czasie rzeczywistym plików multimedialnych (wideo, audio), dzięki której odtworzenie filmów w Internecie nie wymaga pobrania całego pliku przed rozpoczęciem oglądania.

Strona internetowa (strona www)

Zbiór plików niezbędnych do poprawnego wyświetlenia treści strony internetowej w oknie przeglądarki.

Targetowanie

Emisja reklamy do uprzednio zdefiniowanej na podstawie kryteriów grupy celowej.

Targetowanie behawioralne

Emisja reklamy do uprzednio zdefiniowanej grupy celowej na podstawie kryteriów dotyczących zachowań użytkowników (np.: osoby poszukujące informacji o samochodach – fani motoryzacji).

Targetowanie geograficzne

Emisja reklamy do uprzednia zdefiniowanej grupy celowej na podstawie kryteriów geograficznych jak: kraj, województwo, miejscowość lub jej wielkość.

Unikalny użytkownik (Unique User)

Osoba odwiedzająca stronę internetową w uprzednio zdefiniowanym przedziale czas oraz identyfikowana na podstawie plików cookie. Liczba unikalnych użytkowników nie jest rzeczywistym odzwierciedleniem potencjału strony internetowej ponieważ z jednego urządzenia może korzystać więcej niż jedna osoba (przykład).

Wizyta

Ciąg odsłon wykonanych przez użytkownika cookie (UU), w obrębie jednej witryny. Odstępy pomiędzy pojedynczym odsłonami nie może być dłuższy niż 30 minut.

Do pobrania

  • PDF Zasady EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH

Więcej plików do pobrania