Biuro reklamy TVP

Jak przysyłać do nas pliki?

Pliki można wysyłać do nas w następujący sposób:

Serwer FTP Biura Reklamy

W celu otrzymania danych umożliwiających dostęp do naszego serwera FTP prosimy o kontakt z handlowcem prowadzącym Państwa kampanię.
Aby plik lub folder został przyjęty przez serwer FTP, jego nazwa musi spełniać następujące warunki:
Składać się wyłącznie ze znaków alfanumerycznych (litery i cyfry), lub znaków "-" oraz "_". Nie są dozwolone litery zawierające znaki diakrytyczne ani też spacje.
Pliki z klipami reklamowymi mogą mieć wyłącznie rozszerzenie mxf.

Pliki z metryczkami należy przesłać na adres: metryczki_BRTVP@tvp.pl
Uwaga. Automatycznie kasowane są pliki, które zostały skopiowane na serwer dawniej niż 30 dni. Prosimy o kopiowanie na serwer wyłącznie klipów reklamowych przeznaczonych do emisji w TVP oraz metryczek do nich. Jeśli nie udaje się Państwu skopiować pliku na serwer (zwracany jest błąd o numerze 550) najczęstszą przyczyną jest niedostosowanie się do powyższych wymagań. W przypadku problemów z uploadem prosimy o kontakt z administratorem:

Piotr Sułek
piotr.sulek@tvp.pl
tel. 601 600 225

Za pomocą platformy Adstream

Maciej Blacha

Adstream DE, Quickcut Europe Ltd.,
Hanauer Landstraße 135-137
60314, Frankfurt

Niemcy

Tel. +49 69 719139916

Kom. +49 173 7547448

traffic.pl@adstream.comZa pomocą platformy AdToox

Mikołaj Lampart
Country Manager Poland

Adtoox Sp. Z o.o.
Chłodna 52,
00-872 Warszawa

Tel.: +48 22 307 40 00
Kom.:  +48 605 355 563
E-mail: mikolaj.lampart@adtoox.com


Za pomocą platformy IMD

Kontakt:
Janusz Jaroszek
ul. Waliców 11
00-851 Warszawa
tel. 608 552 550
janusz.jaroszek@groupimd.com


Za pomocą platformy MediaBIN

Kontakt:
Tomasz Szulc
Centrum Zasobów Cyfrowych Sp. z o.o.
ul.Rakowiecka 36/318,
02-532 Warszawa
tel: 22 54 00 240
tomasz.szulc@mediabin.pl

  • PDF Plik do pobrania