Biuro reklamy TVP

Jak przysyłać do nas pliki?

Pliki można wysyłać do nas w następujący sposób:

Do 15.08.2017 przez Serwer FTP Biura Reklamy

W celu otrzymania danych umożliwiających dostęp do naszego serwera FTP prosimy o kontakt
z handlowcem prowadzącym Państwa kampanię.
Aby plik lub folder został przyjęty przez serwer FTP, jego nazwa musi spełniać następujące warunki:
Składać się wyłącznie ze znaków alfanumerycznych (litery i cyfry), lub znaków "-" oraz "_".
Nie są dozwolone litery zawierające znaki diakrytyczne ani też spacje.
Pliki z klipami reklamowymi mogą mieć wyłącznie rozszerzenie mxf.
Pliki z metryczkami należy przesłać na adres: metryczki_BRTVP@tvp.pl
Uwaga. Automatycznie kasowane są pliki, które zostały skopiowane na serwer dawniej niż 30 dni. Prosimy o kopiowanie na serwer wyłącznie klipów reklamowych przeznaczonych do emisji w TVP oraz metryczek do nich. Jeśli nie udaje się Państwu skopiować pliku na serwer (zwracany jest błąd o numerze 550) najczęstszą przyczyną jest niedostosowanie się do powyższych wymagań. W przypadku problemów z uploadem prosimy o kontakt z administratorem:

Piotr Sułek
Kom. +48 601 600 225
piotr.sulek@tvp.pl

Za pomocą platformy Adstream
Maciej Blacha
Adstream DE, Quickcut Europe Ltd.,
Hanauer Landstraße 135-137
60314, Frankfurt
Niemcy
Tel. +49 69 719139916
Kom. +49 173 7547448
traffic.pl@adstream.com


Za pomocą platformy AdToox
Mikołaj Lampart
Country Manager Poland
Adtoox Sp. Z o.o.
Chłodna 52,
00-872 Warszawa
Tel. +48 22 307 40 00
Kom. +48 605 355 563
mikolaj.lampart@adtoox.com

Za pomocą platformy IMD
Kontakt:
Janusz Jaroszek
ul. Waliców 11
00-851 Warszawa
Kom. +48 608 552 550
janusz.jaroszek@groupimd.com

Za pomocą platformy MediaBIN
Kontakt:
Tomasz Szulc
Centrum Zasobów Cyfrowych Sp. z o.o.
ul. Rakowiecka 36/318,
02-532 Warszawa
Tel. +48 22 54 00 240
tomasz.szulc@mediabin.pl

Począwszy od 16.08.2017 dostarczanie materiałów i metryczek będzie dostępne przez serwis Kliper.

  • PDF Plik do pobrania